Menu

14. ročník
Umění ve městě

červen–září 2021

České Budějovice
Hluboká nad Vltavou
Lipno nad Vltavou
Veselí nad Lužnicí
Vodňany Vernisáž 11/6/2021 od 16:00 Volyně Vernisáž 9/6/2021 od 18:00

Umění ve městě 2021

CITY – téma města jako živého organismu, rostoucího z potřeb komunikačních, sociálních, rezidentních, obchodních a depozitních. Organismu, který se proměňuje s denní dobou, kdy stejné místo působí a funguje v různých fázích dne a noci k jiným účelům. Výtvarné interpretace inspirované městem, jeho proměnami a lidmi, vstupují do města, aby rozehrály city obyvatel a návštěvníků.
14. ročník festivalu tak hostí instalace ve vzduchu, na vodě, i na zemi ve veřejném prostoru jihočeských CITY(měst) a láká k neotřelým setkáním a konfrontacím.

Setkáváme se po nelehkém roce, kdy většina z nás byla uvězněna v nedobrovolné izolaci a karanténě. Pro mnohé výtvarníky to naštěstí nebyl čas obtížný, jelikož se často sami dobrovolně do izolace uzavírají ve svých ateliérech i myšlenkách, aby je zhmotnili do nových, rozličných forem.
Rád bych vás tak pozval po roce plném online interakcí k setkáním s reálnými sochařskými formami. Přeji Vám prožitek všemi smysly a zjitřené pocity ze setkání se sochami ve městě.

Michal Trpák
sochař a iniciátor výstavy

Vystavující umělci

01Roučka Eva

02Škapa Michal

03Kačer Jiří

04Frank Matěj

05Trpák Michal

06Procházka Gabriela

07Dušek Pavel

08 Molín Štěpán & Škapa Michal

09Kolektiv autorů UVM

10Kunzová Dominika

11Hurda Libor

12Kantová Zuzana

13Oliva Ondřej

14Kunzová Dominika

15Kolektiv autorů UVM

16Flejšar Jakub

17Dušek Pavel

18Molín Štěpán & Franz Vladimír

19Cais Milan

20Kunzová Dominika

21Fiala Václav

22Psotková Veronika

23Kunzová Dominika

24Rais Lukáš

25ka3ka3

26Kolektiv autorů UVM

27Gabriel Michal

28Kunzová Dominika

29Kunzová Dominika

30Burian Karel

31Trocha Vojtěch, Hrubant Vojtěch, Žofie Kumštová

32Kašpar Antonín

33Jilemnicka Ellen

Some image

01Trpafontána

Autor: Roučka Eva
Materiál: vysokožárná kamenina
Umístění: Mlýnská stoka
V galerii Svatoš v Kostelci nad Černými lesy, o kterou se starám, vymýšlíme každý rok nějaké téma. A tak když moje sousedka Dana na hrnkovém sympoziu prohlásila „Já by si tak urobila trpaslíka“, jen jsme na sebe ze Štěpánkou mrkly a bylo to za chvilku na plakátě. Na trpa-výstavu jsem pak vymýšlela trpa-budky, trpadla a trpa-fontánu.

Some image

02Lost in Translation

Autor: Škapa Michal
Umístění: Galerie R2020 /Rabenštejnská věž/

Some image

03Milník 2020

Autor: Kačer Jiří
Materiál: bohánecký pískovec
Umístění: Připravujeme
Milník obvykle slouží pro orientaci v prostoru, tento však vypovídá o hodnotách časových.

Some image

04Trialog

Autor: Frank Matěj
Materiál: ocel
Umístění: Připravujeme
Komunikační kanály, kterými se dorozumíváme, se mohou zdát zmatečné a složité. V tomto případě se ale hlas každého z rozmlouvajících nese přímo k uším dalších dvou komunikačních partnerů. Navzdory očekávanému zmatku je snadné najít porozumění.

Some image

05Virus

Autor: Trpák Michal
Materiál: ocel a sklo
Umístění: slepé rameno Malše
Virus v podobě ocelové a skleněné koule zvětšen do lidského měřítka levitující na hladině Malše vzbuzuje zvědavost i neklid. Nutí pozorovatele zamyslet se nad rozmanitostí světů a organismů, které s námi žijí, byť je vizuálně nevnímáme. Jejich fyzickou přítomnost, i když neviditelnou, dnes vnímáme více než obvykle, neboť viry ze světa mikrobů se ozvaly více nahlas. Virus, barevný a skleněný, je jen reflexí současné doby a očekáváním, jak se s ním vypořádáme.

Some image

06Studie materiality

Autor: Prochazka Gabriela
Materiál: železo
Umístění: slepé rameno Malše
001 (because there is this void in me)
002 (it‘s always you)
003 (for me staying. for you going)

Gabriela Prochazka pracuje se s elektrizovanou plazmou na 330V a tzv. plným obloukem, se kterou vytváří ,,kresby“ do upcyklovaných železných plechů.

Some image

07Betonové obrazy

Autor: Dušek Pavel
Materiál: akryl na betonu
Umístění: Zátkovo nábřeží - instalace přelom června a července
Pavlovy betonové obrazy jsou bezpochyby určitou formou streetartu a vandalismu zároveň. Moment, kdy i široká veřejnost odmítá označit tento vandalismus za nežádoucí v důsledku jeho estetičnosti, sofistikovanosti a křehkosti, je pro Pavla klíčovým. Umět komunikovat nejen s odbornou veřejností, ale proniknout do společnosti komplexně je jednou z věcí, o kterou mu jde.
Lucas Glorious

Some image

08mural a graffiti

Autor: Molín Štěpán & Škapa Michal
Umístění: Sportovní hala - realizace v průběhu festivalu

Some image

09Lumbricina - budějovický endemit

Autor: Kolektiv autorů UVM
Materiál: ocel a litina, živé rostliny
Umístění: park Stromovka
Světový unikát, nově objevený industriální živočich, obývající podzemí Budějovic, který občas i vykoukne na povrch, ale pro většinu Budějovičáků je neznámý. Podobenství endemita můžeme uchopit a interpretovat na více úrovních. Vedle prvoplánové interpretace na základě čistě fyzické podobnosti červího tvora a teplovodního potrubí lze podobnost nalézt i v roli, kterou červ sehrává v ekosystému a v roli, kterou má rozvod tepla v českobudějovické infrastruktuře. Budějovický enedemit Lumbricina vylézající na povrch a opět mizející pod zemí prolézá CITY/město a budí city/emoce i díky kontrastu industriálnímu tvarosloví a zelených rostlin, které vyměšuje do veřejného prostoru.

Some image

10Soubor památních tabulí

Autor: Kunzová Dominika
Materiál: kamenina, porcelán a pigmenty smíchané do mramorového efektu
Umístění: Zátkovo nábřeží - site specific instalace v průběhu festivalu
Souborem šesti tabulí vytvářím památník současnosti. Po nedávné zkušenosti se ztrátou „normality“ života lze o to víc číst naše zaběhlé mind-sety jako luxus, kuriozitu. Věty vytesané do fejkového mramoru jsou reálné copy-pasty, úlomky textů, ulovené ve vodách instagramové reality. Kontextuálním umístěním pamětních tabulí propojuji virtuální svět přitažlivých filtrů s šedí fyzického prostoru. Intervenci lze číst i jako jakousi postprodukci místa, které s památníkem získává nový šat úsměvné svátečnosti.

Some image

11Ego

Autor: Hurda Libor
Materiál: železo
Umístění: Zátkovo nábřeží
Autorský záměr je „dokonale“ promyšlen, včetně možných a místy i nemožných konotací, ale snad právě proto, zdržuje se autor komentářů typu: „Co tím chtěl básník říci“ a nechává oku a mozku laskavého pozorovatele absolutní volnost ve výkladu díla, neb: Jak hledat objektivitu v něčem tak navýsost subjektivním, jako je vnímání umění.

Some image

12Nohy

Autor: Kantová Zuzana
Materiál: beton
Umístění: Vodárenská věž
NOHY jsou objektem, který je možno kombinovat a dávat do různorodých situací. Zde jsou nohy nainstalovány se zahradní židličkou a tím vzniká absurdní posezení.

Some image

13Printree

Autor: Oliva Ondřej
Materiál: hliník
Umístění: Zlatý most
Velkoryse pojatá instalace vytvářející objekt s názvem PRINTREE odkazuje ke snaze se maximálně přiblížit přírodě, přenést běžnou součást krajiny, lesa, do nového prostoru, do nových souvislostí i měřítek. Proměnit její materiálové složení a touto změnou zdůraznit její estetické kvality. Tato socha v jedinečné proporci zobrazuje autorovu ideu tištěného stromu, který zvenčí působí jako reálný, organický prvek. Až při jeho rozříznutí je odhalena lež, klam, skrývající se pod povrchem. Hliníková socha, levitující v prostoru, dává možnost obohatit daný prostor, v místo které získává nové možnosti a kvality

Some image

14Soubor památních tabulí

Autor: Kunzová Dominika
Materiál: kamenina, porcelán a pigmenty smíchané do mramorového efektu
Umístění: Dr. Stejskala - budova Jihočeského divadla (připravujeme)
Souborem šesti tabulí vytvářím památník současnosti. Po nedávné zkušenosti se ztrátou „normality“ života lze o to víc číst naše zaběhlé mind-sety jako luxus, kuriozitu. Věty vytesané do fejkového mramoru jsou reálné copy-pasty, úlomky textů, ulovené ve vodách instagramové reality. Kontextuálním umístěním pamětních tabulí propojuji virtuální svět přitažlivých filtrů s šedí fyzického prostoru. Intervenci lze číst i jako jakousi postprodukci místa, které s památníkem získává nový šat úsměvné svátečnosti.

Some image

15Flower Power

Autor: Kolektiv autorů UVM
Materiál: ocel a živé rostliny
Umístění: náměstí Přemysla Otakara II.
Slogan flower power, který rezonoval v 70. letech minulého století, je zde vzkříšen pro své pozitivní poselství, které může být i v naší době aktuální. Síla květů tak je zde energií a motorem auta, které se stává ve veřejném prostoru industriálním květináčem. Jízda na vlně flower power létem 2021!

Some image

16Žebrák

Autor: Flejšar Jakub
Materiál: ocel CORTEN
Umístění: U Černé věže
Mnou neustálé omílané téma figury - člověka. Hledání sebe sama, podvědomé odpovědi nejlépe přicházejí v umělecké tvorbě. Žebrák, bezdomovec, chudák, mrzák, houmlesák - systémem a mnohými považován za okraj společnosti.... Jak skvěle ten „náš“ systém umí rozdělovat, zařazovat, třídit a škatulkovat.... Co to o nás vypovídá? Nešťastní a zhrzení, hledající štěstí v materiálnu, penězích, funkcích, tělesných potěšeních, vztazích a všemožných zážitcích? O co více (či méně?) jsme lidmi než domnělý „okraj společnosti“? Dělá nás materiálno šťastnějšími než jsou oni?

Some image

17Betonové obrazy

Autor: Dušek Pavel
Materiál: akryl na betonu
Umístění: AJG Wortnerův dům - zeď z Hradební ul. (připravujeme)
Pavlovy betonové obrazy jsou bezpochyby určitou formou streetartu a vandalismu zároveň. Moment, kdy i široká veřejnost odmítá označit tento vandalismus za nežádoucí v důsledku jeho estetičnosti, sofistikovanosti a křehkosti, je pro Pavla klíčovým. Umět komunikovat nejen s odbornou veřejností, ale proniknout do společnosti komplexně je jednou z věcí, o kterou mu jde.
Lucas Glorious

Some image

18Myšlenka

Autor: Molín Štěpán & Franz Vladimír
Materiál: laminát a ocel
Umístění: park u Jihočeské vědecké knihovny, pobočka Na Sadech
Myšlenka jako taková. Fenomén tajuplný... Její kontakt s člověkem? Neprobíhá právě ideálně... Přichází bůhví odkud. Napadne-li vůbec - a stojí-li za psí štěk - chytne za hlavu... a tlačí a mačká a drtí. Možná, že to tak být musí, neboť jinak by se nejspíš neprosadila. Zkrátka, byla by fuč, ulétla by, a nestala se nikdy skutkem. Tělem... Bývá rovněž dobrým zvykem na myšlenku číhat. Po dobrém - všemožně ji lákat, aby se objevila. Anebo po zlém! Aby nepříjemně nepřekvapila, nepřekážela, nezlobila, či se rovnou... raději neobjevila, či za sebe alespoň poslala náhradní hodnou sestřičku... Zkrátka s myšlenkou je kříž. Bolí totiž... A v dnešní době? Ó sbohem dívky kamenné, mlčící, sedíce cudně na veřejných prostranstvích. Mnoucí čelo. S prsty přes ústa či na kořeni nosu...“Jak vám můžeme pomoci?“
Naše socha? Tady a teď?... Dívčí postava. Nohama k nebi. Plastová. S hlavou ve svěráku. Typizovaná, prefabrikovaná... Tak jako mnozí z nás. Co zbývá? Bolest myslet... Naše plastika je metaforou. Myslíme ji vážně? Ironizujeme? Obojí je pravdou!

Realizaci podpořili a poděkování patří Břetislavu Bažantovi, Davidovi a Scoolptu.

Some image

19Disconnected

Autor: Cais Milan
Materiál: černá ocel, nerez
Umístění: Lannova třída
Socha má záměrně jasný a určující název Disconnected (Odpojeno). Je míněna primárně do města, ale stejně dobře může fungovat i mimo něj. Socha se pokouší být jakousi banální alegorií současnosti. Lidstvo se dostalo do situace, kdy si život bez “zapojení” téměř nedokáže představit. Svou formální jednoduchostí s humorem ironizuje aktuální témata diskutovaného “blackoutu” stejně tak, jako digitalizaci a závislost na energii obecně. S příchodem pandemie se v posledním roce stalo slovo online přinejmenším lehce nadužívané. Jak by svět vypadal zase ofline si už dnes nikdo neumí představit. Socha je jednoduchá, přímočará až symbolická. Její velikost a měřítko má v tomto případě důležitou roli. Je výrazně větší, než její divák. Tvarem by měla působit s okolím kontrastně a dynamicky.

Some image

20Soubor památních tabulí

Autor: Kunzová Dominika
Materiál: kamenina, porcelán a pigmenty smíchané do mramorového efektu
Umístění: Senovážné náměstí - budova Jihočeského muzea
Souborem šesti tabulí vytvářím památník současnosti. Po nedávné zkušenosti se ztrátou „normality“ života lze o to víc číst naše zaběhlé mind-sety jako luxus, kuriozitu. Věty vytesané do fejkového mramoru jsou reálné copy-pasty, úlomky textů, ulovené ve vodách instagramové reality. Kontextuálním umístěním pamětních tabulí propojuji virtuální svět přitažlivých filtrů s šedí fyzického prostoru. Intervenci lze číst i jako jakousi postprodukci místa, které s památníkem získává nový šat úsměvné svátečnosti.

Some image

21Hlava II, socha pro Lawrence Ferlinghettiho

Autor: Fiala Václav
Materiál: železo, žula
Umístění: Lidická tř. - u Jihočeské vědecké knihovny
Rád své sochy někomu dedikuji. Mnohdy svým oblíbeným architektům, spisovatelům, filozofům či básníkům. Jindy místům, událostem nebo pocitům a náladám. Obtížně se mi vysvětluje proces vzniku. Někdy nad sochou přemýšlím celé roky, jindy je impulzem vteřinová inspirace. Tři velké kameny náhodně spatřené ve třech různých lomech...Tři oblíbení beatnici: Ginsberg, Kerouac, Ferlinghetti... Tři jejich slavné knihy: Kvílení, Na cestě, Lunapark v hlavě... Zatím jsou hotové dvě sochy: Hlava pro Lawrwnce Ferlinghettiho a Kvílení pro Alena Ginsberga. Vznikly svobodné jako je svobodné psaní básní. Jen ze žuly to jde mnohem pomaleji. Letos 22. února Lawrence Ferlinghetti zemřel. Bylo mu 102 let. Tahle socha je mojí poctou a připomenutím skvělého básníka.

Some image

22Upside Down

Autor: Psotková Veronika
Materiál: rabicová síť
Umístění: most pro pěší přes Vltavu u Meteoru
Původní plastika z instalace DIVE-IN pro kobku (A)void Gallery na pražské náplavce se pro mne v instalaci “Upside Down” proměnila v symbol současné doby, která je “vzhůru nohama”. Kdy zažité a fungující věci fungují jinak, kdy stále děláme kotrmelce z komfortní zóny, současně vyčkáváme, co proud přinese, a hledáme vnitřní klid…

Some image

23Soubor památních tabulí

Autor: Kunzová Dominika
Materiál: kamenina, porcelán a pigmenty smíchané do mramorového efektu
Umístění: sídliště Máj
Souborem šesti tabulí vytvářím památník současnosti. Po nedávné zkušenosti se ztrátou „normality“ života lze o to víc číst naše zaběhlé mind-sety jako luxus, kuriozitu. Věty vytesané do fejkového mramoru jsou reálné copy-pasty, úlomky textů, ulovené ve vodách instagramové reality. Kontextuálním umístěním pamětních tabulí propojuji virtuální svět přitažlivých filtrů s šedí fyzického prostoru. Intervenci lze číst i jako jakousi postprodukci místa, které s památníkem získává nový šat úsměvné svátečnosti.

Some image

24Orchidea

Autor: Rais Lukáš
Materiál: kov
Orchidea je plastikou ze série Metamorfloris, na které autor již několik let intenzivně pracuje. V kostce by se tato série dala definovat jako “snaha o povznesení neušlechtilého materiálu na rovinu biomorfních konstrukcí, což samozřejmě úplně nejde, ale rozhodně stojí za to zkoušet”.

Some image

25Další zlomek z Modrého Světla

Autor: ka3ka3
Materiál: kov, sklo
Jedná se přesně o zlomek instalace, která byla prezentována jako závěrečná bakalářská práce – V záři Modrého Světla a byla součástí projektu Modré Světlo. v němž jak trochu napovídá název, odkazuje se na jeden z dnešních fenoménů - abychom se připojili k sociálním sítím, musíme se vystavit osvětlování modrým světlem. Projekt nahlíží na tento fenomén z hlediska, ne jako na globální otázku v podobě dalšího veřejného média, což není původním smyslem, ale z hlediska vztahů jedince a zároveň se stává tak jakousi nadstavbou na existující sociální sítě. Dodává k nim prostředky, které bychomv nich pravděpodobně neočekávali a okamžitě nepřiřadili. Ale zároveň tyto prostředky zastupují téměř to samé nebo naopak jsou zvolené tak, aby vynutili alespoň nějaké zvažování o dnešním stavu vztahů. Vztahy tu nejsou automaticky vnímány jako mezi více jedinci, ale také vztah nás jednotlivců sami k sobě, které na sociálních sítích zcela získávají podobu definování sám sebe podle předpokladatelného mínění ostatních, které značíme jako „přátelé“... více

Some image

26Flower Power

Autor: Kolektiv autorů UVM
Materiál: ocel a živé rostliny
Slogan flower power, který rezonoval v 70. letech minulého století, je zde vzkříšen, pro své pozitivní poselství, které může být i v naší době aktuální. Síla květů tak je zde energií a motorem auta, které se stává ve veřejném prostoru industriálním květináčem. Jízda na vlně flower power létem 2021!

Some image

27Asteroid II

Autor: Gabriel Michal
Materiál: nerezová ocel
Socha Asteroid II vznikla v roce 2020 – 2021 a je větší variantou sochy Asteroid I. Má výšku 350 cm a váhu cca 4 tuny. Obě sochy jsou inspirovány krásou vesmírných balvanů a planetek tvarovaných nárazy a střety s jinými tělesy, se kterými se potkaly na dlouhé pouti meziplanetárním prostorem. Mohou být hrozbou pro zemi i poslem, který na zem dopraví materiál z jiné hvězdy. Sochy jsou vytvořeny pomocí nástrojů digitálního sochařství. Modelované tvary jsou převedeny, podobně jako je tomu u 3D tisku, do vrstev. Každá vrstva je vyřezána do 10 mm tlustého plechu z nerezové oceli. Větší část povrchu sochy tvoří plochy řezů provedené laserem. Světlo společně se strukturou modeluje tvary Asteroidu tak proměnlivě a odlehčeně, že několika tunová socha působí nehmotně skoro jako hologram.

Some image

28Soubor památních tabulí

Autor: Kunzová Dominika
Materiál: kamenina, porcelán a pigmenty smíchané do mramorového efektu
Souborem šesti tabulí vytvářím památník současnosti. Po nedávné zkušenosti se ztrátou „normality“ života lze o to víc číst naše zaběhlé mind-sety jako luxus, kuriozitu. Věty vytesané do fejkového mramoru jsou reálné copy-pasty, úlomky textů, ulovené ve vodách instagramové reality. Kontextuálním umístěním pamětních tabulí propojuji virtuální svět přitažlivých filtrů s šedí fyzického prostoru. Intervenci lze číst i jako jakousi postprodukci místa, které s památníkem získává nový šat úsměvné svátečnosti.

Some image

29Soubor památních tabulí

Autor: Kunzová Dominika
Materiál: kamenina, porcelán a pigmenty smíchané do mramorového efektu
Souborem šesti tabulí vytvářím památník současnosti. Po nedávné zkušenosti se ztrátou „normality“ života lze o to víc číst naše zaběhlé mind-sety jako luxus, kuriozitu. Věty vytesané do fejkového mramoru jsou reálné copy-pasty, úlomky textů, ulovené ve vodách instagramové reality. Kontextuálním umístěním pamětních tabulí propojuji virtuální svět přitažlivých filtrů s šedí fyzického prostoru. Intervenci lze číst i jako jakousi postprodukci místa, které s památníkem získává nový šat úsměvné svátečnosti.

Some image

30Motorka

Autor: Burian Karel
Materiál: kov
Motorka v sochařské stylizaci ukazující inspiraci techniky přírodou.

Some image

31České Miami

Autor: Hrubant Vojtěch, Žofie Kumštová, Trocha Vojtěch
Materiál: probarvené betonové reliéfy
Společná práce 3 autorů zachycující naši představu lipenské pohody. Rozverné betony z dílny nás - místních rekreantů. Týden jsme nasávali dojmy z místa a doslova je přetavili do stěny plné betonových reliéfů.

Some image

32Totemy a meditační sloupy

Autor: Kašpar Antonín
Materiál: ocel
Soubor osmi ocelových soch, vysokých 3 – 3,5 m, tvoří jednu z výrazných kapitol tvorby sochaře Antonína Kašpara. „Vždy mne velmi zajímal způsob života a význam symbolů tzv. kmenových společenství. Kelty, americké indiány či různé africké kmeny spojuje posvátná úcta k ohni a vytváření kultovních míst, na kterých se vždy řešily věci významné pro další život kmene. Tato místa byla označována výraznými symboly, často ve tvaru sloupů, u indiánů nazývaných totemy. Rodina v dnešní době je v mém chápání také kmenovým společenstvím. Pokud vlastní zahradu, často na ní bezděčně zvolí to správné místo, na kterém se mohou sejít všichni její členové a společně posedět kolem ohně. Tím vytvoří v podstatě posvátné místo, jehož důležitost je možné zvýraznit kromě zapalováním ohňů také umístěním výrazného symbolu – totemu. Totemy v tomto souboru mají na svém povrchu vytlačeny výrazné kruhy, většinou v počtu 7 až 9. Tyto kruhy symbolizují jednotlivé fáze (schody, které je třeba překonat) v duchovní cestě člověka, jako je tomu např. u budhismu. Mezery mezi nimi jsou hladké a pozvolné tak, aby ten, kdo se na ně dívá, mohl klouzat pohledem z jednoho kruhu na druhý a nerušeně meditovat.“

Some image

33Zpívající fontána

Autor: Jilemnická Ellen
Materiál: újezdský pískovec
Soubor osmi ocelových soch, vysokých 3 – 3,5 m, tvoří jednu z výrazných kapitol tvorby sochaře Antonína Kašpara. „Vždy mne velmi zajímal způsob života a význam symbolů tzv. kmenových společenství. Kelty, americké indiány či různé africké kmeny spojuje posvátná úcta k ohni a vytváření kultovních míst, na kterých se vždy řešily věci významné pro další život kmene. Tato místa byla označována výraznými symboly, často ve tvaru sloupů, u indiánů nazývaných totemy. Rodina v dnešní době je v mém chápání také kmenovým společenstvím. Pokud vlastní zahradu, často na ní bezděčně zvolí to správné místo, na kterém se mohou sejít všichni její členové a společně posedět kolem ohně. Tím vytvoří v podstatě posvátné místo, jehož důležitost je možné zvýraznit kromě zapalováním ohňů také umístěním výrazného symbolu – totemu. Totemy v tomto souboru mají na svém povrchu vytlačeny výrazné kruhy, většinou v počtu 7 až 9. Tyto kruhy symbolizují jednotlivé fáze (schody, které je třeba překonat) v duchovní cestě člověka, jako je tomu např. u budhismu. Mezery mezi nimi jsou hladké a pozvolné tak, aby ten, kdo se na ně dívá, mohl klouzat pohledem z jednoho kruhu na druhý a nerušeně meditovat.“

Zde bude asi mapa